Architektonická kancelář ŠONSKÝ architects působí na architektonické scéně od roku 2010. Navazuje však na tradici a působení majitele firmy ve firmách A studio a ARK spol. s r.o., Liberec, kde byl také zakladatelem. Ing. arch. Boris Šonský působí a podniká v architektonické tvorbě od roku 1991.

V ateliéru působí architekti, designéři a stavební projektanti. Zajišťujeme vstupní, přípravné a průzkumové práce, studie a všechny další stupně projektové dokumentace až k realizaci stavby včetně interiéru. Současně provádíme výkon inženýrské činnosti, autorský a technický dozor při provádění stavby.

Našim cílem je poskytnout všem zákazníkům od počátečních investičních záměrů až po ukončení stavby veškeré služby související s touto problematikou. Zároveň vytvářet avantgardní a osobité projekty promlouvající k lidem. architekt liberec, architekt praha, architekti liberec, architekti praha


podpis

Ing. arch. Boris Šonský je historicky nositelem cen:

  • Stavba roku 1995 – Základní umělecká škola ve Frýdlantské ulici v Liberci
  • Stavba roku 2000 – Termické využití odpadu na tř. Dr. M. Horákové v Liberci
  • Stavba roku 2003 – Dům seniorů v Domažlické ulici v Liberci
  • GRAND PRIX 2004 Obce architektů – Dům seniorů v Domažlické ulici v Liberci
  • Stavba roku 2010 – Malá vodní elektrárna v Železném Brodu
  • Stavba roku Libereckého kraje 2015 – Waldorfská mateřská škola v Turnově
 
Site maps Copyright © 2013 architekt@sonsky.cz